Probiotechnologia w uprawie ziemniaków - Jan Marczakiewicz (RZD Chylice, SGGW)Doświadczenia w uprawie ziemniaków w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnycm SGGW w Chylicach.